QMMS Consultancy

CO-Certificatie.nl

De Gasketelwet (co-certificering) is een wettelijke regeling die vakbekwaamheidseisen stelt aan alle installatiemonteurs en bedrijven die gasverbrandingstoestellen (lees ketels) installeren, repareren en/of onderhouden.

Zowel de monteurs als de bedrijven moeten gecertificeerd worden. Het certificeren van de monteurs gebeurt middels het examineren voor een Vakmanschap CO kwalificatie.

Alle installatiebedrijven, groot en klein, zelfs de ZZP’er die gasverbrandingstoestellen installeren, repareren en/of onderhouden dienen te . beschikken over een gecertificeerd kwaliteitssysteem. Daarbij kan een keuze gemaakt worden in de BRL 6000-25 en de KIWA BRL K25000.

CO-certificatie.nl heeft een kwaliteitssysteem ontwikkeld dat is afgeleid van de KIWA BRL K25000. CO-certificatie.nl heeft daarmee een bewuste keuze gemaakt voor een kwaliteitssysteem dat met uitstek geschikt is voor de ZZP’er en de kleinere installateur.

CO-certificatie.nl is groot geworden door het geven van workshops met de titel: Kwaliteitshandboek voor de CO-certificering. In kleine groepen (max 5 installatiebedrijven per workshop) maakt iedere deelnemer een bedrijfsspecifiek kwaliteitshandboek.

CO-certificatie.nl beloofd dat iedere deelnemer dat aan het einde van de workshop met een 100% gereed bedrijfsspecifiek kwaliteitshandboek naar huis gaat.

CO-certificatie.nl-QMMSconsultancy

Scope12-handboek.nl

Zoals bekend is de certificering voor SCIOS-SCOPE 12 (inspecties aan zonnestroominstallaties) activiteiten bijzonder actueel. Op dit moment worden er veel elektrotechnici opgeleid en gecertificeerd voor het keuren en inspecteren van zonnestroominstallaties (inspecteur SCIOS-SCOPE 12).

Om gecertificeerd te worden voor SCIOS-SCOPE 12 worden er, naast de persoonscertificatie, ook eisen gesteld aan het bedrijf van waaruit de inspectie-activiteiten worden ontplooid.

Hiervoor geldt dat de keuring moet worden uitgevoerd door een SCIOS SCOPE 12-bevoegd inspecteur die werkzaamheden uitvoert voor of namens een SCIOS-SCOPE 12 gecertificeerd bedrijf. Het bedrijf zal een systeemcertificering moeten ondergaan. Wat wordt daarmee bedoeld? Het inspectiebedrijf zal een kwaliteitshandboek moeten opstellen dat voldoet aan de SCIOS eisen.

SCOPE12-HANDBOEK heeft een model kwaliteitshandboek geschreven voor de SCIOS-SCOPE 12 (systeem)certificatie. SCOPE12-HANDBOEK heeft daarbij het SCIOS-hoofddocument verwoord in een model kwaliteitshandboek en voor SCOPE 12 is een afzonderlijk technisch handboek geschreven. Het kwaliteitshandboek van SCOPE12-HANDBOEK is afgeleid van de ISO 9001:2015.

Inmiddels zijn tientallen bedrijven gecertificeerd met een SCOPE12-HANDBOEK of in een combinatie met een SCOPE8-HANDBOEK of SCOPE10-HANDBOEK

scope12-QMMSconsultancy

Scope10-handboek.nl

Een SCIOS SCOPE 10-keuring is een methode die de brandveiligheid van elektrische installaties en de daarop aangesloten apparatuur in         kaart brengt. De keuring houdt rekening met de wijze waarop u de elektrische installatie gebruikt en de omgeving waarin de elektrische   installatie zich bevindt.
De NTA 8220 is daarbij de richtlijn. De NTA 8220 is geen vervanging van de al bekende NEN 3140, maar specifiek gericht op het signaleren van brandrisico’s veroorzaakt door de elektrische installatie. Hiervoor geldt dat de keuring moet worden uitgevoerd door een SCIOS SCOPE 10-bevoegd inspecteur die werkzaamheden uitvoert voor of namens een SCIOS-SCOPE 10 gecertificeerd bedrijf.

Om gecertificeerd te worden voor SCIOS-SCOPE 10 worden er, naast de persoonscertificatie, ook eisen gesteld aan het bedrijf van waaruit de inspectie-activiteiten worden ontplooid.
Het bedrijf zal een systeemcertificering moeten ondergaan. Wat wordt daarmee bedoeld? Het inspectiebedrijf zal een kwaliteitshandboek moeten opstellen dat voldoet aan de SCIOS SCOPE 10 eisen.

SCOPE10-HANDBOEK heeft een model kwaliteitshandboek geschreven voor de SCIOS-SCOPE 10 (systeem)certificatie. SCOPE10-HANDBOEK heeft daarbij het SCIOS-hoofddocument verwoord in een model kwaliteitshandboek en voor SCOPE 10 is een afzonderlijk technisch handboek geschreven. Het kwaliteitshandboek van SCOPE10-HANDBOEK is afgeleid van de ISO 9001:2015.

Inmiddels zijn tientallen bedrijven gecertificeerd met een SCOPE10-HANDBOEK of in een combinatie met een SCOPE8-HANDBOEK of SCOPE12-HANDBOEK.

Scope8-handboek.nl

Werken met apparatuur brengt risico’s met zich mee. Volgens de Arbowet moeten bedrijven die medewerkers in dienst hebben ervoor zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. Met een SCIOS-SCOPE8 keuren worden de risico’s van de elektrische installatie, van de aangesloten apparatuur en van het gebruik hiervan in kaart gebracht.

Hiervoor geldt dat de keuring moet worden uitgevoerd door een SCIOS SCOPE 8-bevoegd inspecteur die werkzaamheden uitvoert   voor   of namens een SCIOS-SCOPE 8 gecertificeerd.

Om gecertificeerd te worden voor SCIOS-SCOPE 8 worden er, naast de persoonscertificatie, ook eisen gesteld aan het bedrijf van waaruit de inspectie-activiteiten worden ontplooid.
Het bedrijf zal een systeemcertificering moeten ondergaan. Wat wordt daarmee bedoeld? Het inspectiebedrijf zal een kwaliteitshandboek moeten opstellen dat voldoet aan de SCIOS-SCOPE 8 eisen.

SCOPE8-HANDBOEK heeft een model kwaliteitshandboek geschreven voor de SCIOS-SCOPE 8 (systeem)certificatie. SCOPE8-HANDBOEK heeft daarbij het SCIOS-hoofddocument verwoord in een model kwaliteitshandboek en voor SCOPE 10 is een afzonderlijk technisch handboek geschreven. Het kwaliteitshandboek van SCOPE8-HANDBOEK is afgeleid van de ISO 9001:2015.

Inmiddels zijn tientallen bedrijven gecertificeerd met een SCOPE8-HANDBOEK of in een combinatie met een SCOPE10-HANDBOEK of SCOPE12-HANDBOEK.

scope8-qmmsconsultancy

Over QMMS Consultancy

QMMS Consultancy is een professionele consultancy organisatie die zich bezig houdt met het opzetten, onderhouden en beheren van kwaliteitsmanagementsystemen en milieumanagementsystemen in de installatietechniek. Denk hierbij aan BRL 6000, ISO 9001, ISO 14001, SCIOS certificeringen en implementatie van de Gasketelwet.

QMMS staat voor Quality Management Methods & Systems.

QMMS heeft een bewezen track record in de installatietechniek, daarbij speelt de bedrijfsgrootte geen rol, ook ZZP’ers zijn klant bij QMMS. QMMS kwaliteitssystemen kenmerken zich door eenvoud, gewoon taalgebruik, digitale registraties en betaalbare oplossingen.

QMMS heeft een bewezen track record in kwaliteitssystemen:

  • 5 jaar onderwijs ervaring in het MBO-Elektrotechniek
  • 10 jaar auditor ervaring bij KIWA – BRL 6000 – ISO 9001 – ISO14001 in de bedrijfskolom installatietechniek
  • 20 jaar ervaring als kwaliteitsmanager bij een beursgenoteerde multinational
  • 10 jaar als ervaren consultant in de (installatie)techniek

QMMS is eigenaar van CO-certificatie.nl en diverse SCIOS SCOPE wegsites.

Uitgangspunt hierbij is het ondersteunen van ZZP’ers en kleine installateurs om lastige hordes te nemen. De meeste ZZP’ers en kleine installateurs zitten niet te wachten op certificatietrajecten. Echter wordt deze bedrijven wel geconfronteerd met wettelijke eisen of eisen vanuit verzekeringsmaatschappijen.

Deze eisen kunnen ook worden gezien als kansen om onderscheidend te worden ten opzichte van collega bedrijven. QMMS is gespecialiseerd in het ondersteunen van de ZZP’er en de kleinere installateur.

Daarnaast biedt QMMS parttime kwaliteitsmanagement op maat. Dit houdt in dat u professionele kennis inkoopt die zorg draagt voor continuïteit van uw managementsystemen en certificatie in stand houdt. Parttime kwaliteitsmanagement betekent dienstverlening per week, maand of kwartaal.

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO