onze Diensten

De diensten van QMMS Consultancy

De hoofdactiviteit van QMMS is het beheer en behoud van bestaande managementsystemen. Ook kunt u bij QMMS terecht voor het opzetten van een nieuw managementsysteem en/of upgraden naar de nieuwe versies van de ISO9001/ISO14001. QMMS Consultancy is daarnaast eigenaar van CO-Certificatie.nl, SCOPE12.org, SCOPE10.org en SCOPE8.org.

Het QMMS-online dashboard

Met het QMMS-ONLINE dashboard communiceert u snel en eenvoudig over de belangrijke processen binnen uw bedrijf.
 
De QMMS-online tool is gebruiksvriendelijk, flexibel en eenvoudig in te richten.
De QMMS-online tool is een eigen ontwikkeling van QMMS. Met een toegangscode en wachtwoord opent u de QMMS-online tool. U bepaalt zelf hoeveel meters u in beheer wil hebben, uit hoeveel parameters een dashboard meter gaat bestaan. U bepaalt zelf de signaleringsgrenzen (rood,oranje, groen), de upload frequentie en presentatiefrequentie onder uw dashboard.
 
Middels een afdruk van uw dashboard in PDF formaat, informeert u het management over de status van de belangrijke processen binnen uw bedrijf.
 
Vraag een trialversie van het QMMS-ONLINE dashboard aan bij info@qmms.nl. Na drie maanden besluit u of u de tool in abonnementsvorm wil voortzetten. De abonnementskosten bedragen Euro 289 per jaar. De leveringsvoorwaarden staan op de website van www.qmms.nl.
 
Op YouTube is een korte instructiefilm te vinden (zoekterm ‘QMMS dashboard’). In drie minuten tijd wordt u uitgelegd hoe u een dashboardmeter inricht.

Opzetten van ISO 9001/14001 managementsystemen

Kwaliteitsmanagementsysteem

Kwaliteitsmanagement vindt plaats binnen elke onderneming. Elke onderneming heeft haar eigen missie, eigen beleid en eigen kwaliteitseisen. Het is echter beter om de afspraken vast te leggen, zodat elke medewerker ook op de hoogte is van afspraken met betrekking tot kwaliteitseisen van de te leveren producten en/of diensten. Zonder kwaliteit, borging en continue verbetering heeft
een onderneming geen bestaansrecht. De bekendste managementsysteemstandaard is de ISO 9001.
 
QMMS adviseert en ondersteunt bij het opzetten en implementeren van ISO 9001 management systemen. Een managementsysteem dat voldoet aan uw eigen eisen en wensen. QMMS is gespecialiseerd in management systemen voor ondernemingen die zich richten op de volgende activiteiten: product ontwikkeling, interne productie, inkoop van uitbestede productie, (groot)handel en service & reparatie van producten. Uitgangspunt is de ISO 9001: 2015 standaard.
 
Een ISO 9001 certificatie maakt aantoonbaar dat uw organisatie in staat is processen, producten en diensten voort te brengen die voldoen aan de gestelde klanteneisen. U toont met deze certificatie aan dat uw organisatie in staat is om continue te verbeteren.
 
Veel opdrachtgevers stellen een ISO 9001 certificatie als eis, een ISO 9001 certificaat zal uw selectie tot leverancier vereenvoudigen.
 
Meer informatie op aanvraag.

Milieumanagementsystemen:

De bekendste milieumanagementstandaard is de ISO 14001. Elke onderneming moet voldoen aan de geldende milieuwet en regelgeving. Een certificatie conform de ISO 14001 standaard maakt aantoonbaar dat uw onderneming voldoet aan de plaatselijke, nationale en internationale milieuwet en regelgeving. Dat uw onderneming streeft naar het voorkomen van milieuschades en incidenten.
 
QMMS adviseert en ondersteunt bij het opzetten en implementeren van ISO 14001 managementsystemen. QMMS is gespecialiseerd in managementsystemen voor ondernemingen die zich richten op de volgende activiteiten: productontwikkeling, interne productie, inkoop van uitbestede productie, (groot)handel en service & reparatie van producten. Uitgangspunt is de ISO 9001: 2015 standaard.
Een ISO 14001 certificaat is een ‘must’ als u in contact komt met multinationals. QMMS streeft bij de realisatie van een ISO 14001 naar het verbeteren van milieuprestaties, energiebesparing en afval omzetten in waarde. Uitgangspunt is de ISO 14001: 2015 standaard.
Het integreren van een ISO 14001 systeem in een bestaand ISO 9001 systeem is in de meeste gevallen relatief eenvoudig. Uiteraard hangt dit af van de bedrijfsactiviteiten van de onderneming.
 
Meer informatie op aanvraag.

Beheer en behoud ISO 9001 en 14001 systemen

Kleinere ondernemingen hebben over het algemeen geen full time kwaliteitsmanager of kwaliteitsmedewerker in dienst. Voor deze doelgroep biedt QMMS: Beheer en behoud service op maat. Dit houdt in dat QMMS zorg draagt voor het behoud van uw ISO 9001 en ISO 14001 certificaat. Met het QMMS beheer- en onderhoud service voldoet uw managementsysteem aan eisen die gesteld worden in de voornoemde ISO standaarden. Uw systeem is altijd up-to-date, QMMS
 
zorgt ervoor dat u goed beslagen een externe audit kunt gaan beginnen. U hoeft geen extra inspanningen te leveren voor certificatie audits. Door het beheer en onderhoud van Uw managementsystemen uit te besteden aan QMMS bespaart u veel tijd en inspanning. Uw managementsysteem is in goede handen bij QMMS. Tijdens een intake gesprek wordt een inschatting gemaakt van de omvang van de werkzaamheden. QMMS vertaalt de inschatting naar een hoeveelheid werk per week, maand of kwartaal tegen een vast jaar tarief. Voor een vast bedrag per jaar zorgt QMMS voor het behoud van uw certificeringen.
Aspecten die horen bij het onderhoud en beheer van (kwaliteit/milieu) management systemen:
 
 • Voorbereiden van het management review
 • Opvolgen van kwaliteitsdoelstellingen en (verbeter)acties
 • Audit jaarplannen opstellen
 • Uitvoeren van interne audits
 • Handboek beheer
 • Opvolgen van externe certificatie audit resultaten
Buiten deze standaard werkzaamheden biedt QMMS ook de volgende diensten aan:
 
 • Begeleiding van externe certificatie -audits
 • Uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken
 • Invullen klanten questionnaires
 • Uitvoeren van supplier audits
 • Begeleiden van klanten audits
 • Normen en standaarden beheer
 • Vendor rating
 • Klachten analyse
 • Beheer noodplannen
 • Afvalregistratie systemen
 • MSDS beheer

Vragen? Neem contact met ons op.

Afhankelijk van de grootte en complexiteit van de onderneming, alsmede de gevraagde werkzaamheden wordt een planning op gesteld. Dit kan leiden tot een gedefinieerde hoeveelheid werkzaamheden per week, maand of kwartaal. Heeft u belangstelling voor beheer en behoud van uw management systemen, laat dan uw gegevens achter. QMMS neemt dat zo spoedig mogelijk contact met u op.

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO