In de 2015 versies van de ISO 9001 en ISO 14001 zijn vele wijzigingen t.o.v de vorige versies
doorgevoerd. De belangrijkste en omvangrijkste zijn:

  • Context analyse van de onderneming
  • Risicomanagement binnen de onderneming
  • Aantoonbaar leiderschap van het management op het gebied van ISO 9001 en ISO 14001
  • Introductie en implementatie van de High Level Structure

Dat betekent dat directie en management van de organisatie een veel nadrukkelijker rol krijgt in
het management systeem dan voorheen. Directie en management zullen de strategie van de
onderneming moeten vertalen in het managementsysteem.
QMMS biedt professionele ondersteuning aan de directie en management om invulling te geven
aan deze wijzigingen.
Een van de omvangrijkste wijzigingen is de aandacht voor risicomanagement binnen
ondernemingen. Of het nu gaat om een financiële risicobeoordelingen, veiligheidsbeoordelingen
voor een project, product of werkplek, of een risicobeoordeling in het kader van de
bedrijfscontinuïteit. Elke onderneming heeft er dagelijks mee te maken. QMMS kan u daarbij
ondersteunen. Heeft u belangstelling voor een plan van aanpak?

Klik dan op de onderstaande button!

Contact