Plan van aanpak: opzetten en van ISO 9001/14001 Management systemen

 

Exact inzicht in verwachte tijdsbesteding, taakverdeling en kosten van het totale traject naar certificering.

 

Nul meting

QMMS voert altijd eerst een nulmeting uit bij de begeleiding naar certificering. Hiermee beoordelen wij in hoeverre uw organisatie al invulling geeft aan de norm en wat exact nodig is om te komen tot certificering. Na de nulmeting weet u precies waar u aan toe bent. U heeft inzicht in de verwachte tijdsbesteding, taakverdeling en kosten van het totale certificatietraject.

Voordelen:
Inzicht in hoeverre uw organisatie al voldoet aan de norm

·              Inzicht in benodigde acties om te komen tot certificering

·              Inzicht in taakverdeling

·              Inzicht in verwachte tijdsbesteding

·              Inzicht in kosten
Aanpak:
QMMS hanteert de volgende stappen bij de uitvoering van een nulmeting:

·              Bespreking van de verschillende processen, procedures, instructies en het toetsen daarvan aan de norm

·              Verwerking van de resultaten en het opstellen van de rapportage

·              Opstellen Plan van Aanpak, inclusief verwachte tijdsbesteding, taakverdeling en kosten om tot certificering te komen.

·              Presentatie resultaten van de nulmeting en het Plan van Aanpak

Na de nulmeting kunt u besluiten of u zich door QMMS laat begeleiden naar certificering.