Kwaliteitsmanagementsysteem

Kwaliteitsmanagement vindt plaats binnen elke onderneming. Elke onderneming heeft haar eigen missie, eigen beleid en eigen kwaliteitseisen. Het is echter beter om de afspraken vast te leggen, zodat elke medewerker ook op de hoogte is van afspraken met betrekking tot kwaliteitseisen van de te leveren producten en/of diensten. Zonder kwaliteit, borging en continue verbetering heeft
een onderneming geen bestaansrecht. De bekendste managementsysteemstandaard is de ISO 9001.

QMMS adviseert en ondersteunt bij het opzetten en implementeren van ISO 9001 management systemen. Een managementsysteem dat voldoet aan uw eigen eisen en wensen. QMMS is gespecialiseerd in management systemen voor ondernemingen die zich richten op de volgende activiteiten: product ontwikkeling, interne productie, inkoop van uitbestede productie, (groot)handel en service & reparatie van producten. Uitgangspunt is de ISO 9001: 2015 standaard.

Een ISO 9001 certificatie maakt aantoonbaar dat uw organisatie in staat is processen, producten en diensten voort te brengen die voldoen aan de gestelde klanteneisen. U toont met deze certificatie aan dat uw organisatie in staat is om continue te verbeteren.

Veel opdrachtgevers stellen een ISO 9001 certificatie als eis, een ISO 9001 certificaat zal uw selectie tot leverancier vereenvoudigen.

Meer informatie op aanvraag.
Klik op de onderstaande button!

Contactformulier

Milieumanagementsystemen:

De bekendste milieumanagementstandaard is de ISO 14001. Elke onderneming moet voldoen aan de geldende milieuwet en regelgeving. Een certificatie conform de ISO 14001 standaard maakt aantoonbaar dat uw onderneming voldoet aan de plaatselijke, nationale en internationale milieuwet en regelgeving. Dat uw onderneming streeft naar het voorkomen van milieuschades en incidenten.

QMMS adviseert en ondersteunt bij het opzetten en implementeren van ISO 14001 managementsystemen. QMMS is gespecialiseerd in managementsystemen voor ondernemingen die zich richten op de volgende activiteiten: productontwikkeling, interne productie, inkoop van uitbestede productie, (groot)handel en service & reparatie van producten. Uitgangspunt is de ISO 9001: 2015 standaard.
Een ISO 14001 certificaat is een ‘must’ als u in contact komt met multinationals. QMMS streeft bij de realisatie van een ISO 14001 naar het verbeteren van milieuprestaties, energiebesparing en afval omzetten in waarde. Uitgangspunt is de ISO 14001: 2015 standaard.
Het integreren van een ISO 14001 systeem in een bestaand ISO 9001 systeem is in de meeste gevallen relatief eenvoudig. Uiteraard hangt dit af van de bedrijfsactiviteiten van de onderneming.

Meer informatie op aanvraag.
Klik op de onderstaande button!

Contactformulier